Oktay'ı CHP'ye Genel Başkan yapalım!

3 Kasım 2011 tarihinde www.sebinmedya.com'da yayınlanmıştır.

 

3 Kasım 2011 tarihinde www.sebinmedya.com' da yayınlanmıştır.

 

Aslında bu bir deprem vergileri yazısıdır.

 

Küçük büyük her depremin geyiğidir:" Devlet 12 yıldır deprem vergisi topluyor, bu paralar nereye gidiyor?

 

Van depreminden sonra da, bu geyik yeniden dolaşıma sokuldu. Hatta yardım toplanan bir televizyon programında, Geniş Aile adlı dizide - dizide kendisine hitap edildiği şekliyle- "gerizekaaalı ulvi" karakterini canlandıran bir tip, bu geyiği dillendirip alkış bile aldı. 

 Ulvi tamam, canlandırdığı tiplemeyi fazla içselleştirmiş olabilir, hatta bu tipleme üzerine cuk oturduğu için kendisine verilmiş bile olabilir.

 

Ona sözümüz yok, ama CHP'li bazı milletvekilleri "deprem paraları geyiğini" araştırma önergesi haline getirmişler de, Meclis başkanlığına sunmuşlar.

 

Önergelerinde, deprem vergilerinden toplanan paraların nerelere harcandığının araştırılması isteniyor.

Aferim, işte muhalefet böyle yapılır.

 

Çabanızı, gayretinizi, heyecanınızı takdir ediyorum da, DEPREM VERGİSİ DİYE BİR VERGİ YOK Kİ?

Deprem vergisi, Marmara depreminden sonra dönemin koalisyon hükümeti tarafından konulmuştur.

Ek Gelir ve Ek Kurumlar Vergisi,  Ek Emlak Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, Faiz Vergisi, Özel İletişim Vergisi ve Özel İşlem Vergisi'nden oluşmaktadır.

 

Ek Gelir ve Ek Kurumlar Vergisi,  Ek Emlak Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, sadece bir kez alınmıştır.

Özel İşlem Vergisi ve Özel İletişim Vergisi önce 2000 yılı sonundan 2002 sonuna kadar, sonra da 2003 yılı başından 2003 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

 

İlk uzatma yine vergiyi çıkaran Koalisyon Hükümeti zamanında yapılmıştır.

 

Peki neden yapılmıştır?  4605 sayılı kanun tasarısının gerekçesini AYNEN buraya alıyorum:

"Ekonomik istikrar programının amaca ulaşması, program süresi boyunca vergi gelirlerinin aynı başarı düzeyinde seyretmesi, bunu gerçekleştirirken de ekonomik gereklerle, değişen ekonomik ve sosyal koşullarla uyumun korunması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede hazırlanan Tasarı 9 maddeden oluşmakta, ekonomik istikrar programı hedefleri ve ekonomik gelişmelerin ve diğer dışsal faktörlerin gerektirdiği değişiklikleri kapsamaktadır.

Tasarı ile 4481 sayılı Kanunla getirilen özel işlem vergisi ve özel iletişim vergileri ile bazı kurumların gelirlerinden genel bütçeye gelir aktarma imkânı veren düzenlemenin uygulama süresi iki yıl uzatılmaktadır."

 

Depremden bir yıl sonra, deprem vergisi meselesi ortadan kalkmış, özel işlem ve özel iletişim vergileri, EKONOMİK İSTİKRAR PROGRAMI gerekçesiyle alınmaya başlanmıştır.

 

2004 yılı başında yürürlüğe giren 5035 Sayılı Kanun ile Özel İletişim Vergisi, vergi sistemi içerisinde yer alan kalıcı bir vergi haline getirilmiştir.

 

Ulvi'nin bile anlayacağı şekilde yazalım: 2000 YILINDAN SONRA DEPREM VERGİSİ DİYE BİR VERGİ YOKTUR.

 

Peki, bunu CHP bilmez mi?

Peki, bunu CHP'nin hesap uzmanı genel başkanı bilmez mi?

Diyorum ya, CHP'nin çok ciddi bir genel başkan sorunu var.

 

Bizim elimizde de hazır, 3-5 paraşütçüyü Şebinkarahisar semalarında uçurmuş bir ilçe başkanımız var.

E yapalım CHP'ye genel başkan da, hem CHP'nin sorunu çözülsün, hem de bu fevkaladenin de fevkinde başarıya imza atan bizim ilçe başkanı buralarda harcanmasın, olmaz mı?

 

Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.

 
 

 

 
  Siyasetçinin El Kitabı   |   Önsöz   |   İçindekiler   |   Basında Kitabımız   |   İsteme Formu   |   Görüşlerim   |   Görüş ve Önerileriniz   |   İletişim

 
 Facebook Sayfası  Twitter Sayfası © 2012 Siyasetçinin El Kitabı - Yüksel Bölük